01-09-17

Offshorekaj - arbejdet med nye vindmølleri bredningen er i gang

Thyborøn offshorekaj. Ude i bredningen ses arbejdet med nye vindmøller i gang.

Comments are closed.