28-06-23

Gjellerodde ved Lemvig og Limfjorden, luftfoto 2023Gjellerodde, sommerhus- og naturområde ved Lemvig og Limfjorden, luftfoto 2023

28-06-23

Thyborøn sydhavn set fra sydThyborøn sydhavn set fra syd

28-06-23

Tangen med Rønland, Limfjorden og KanalenTangen med Rønland, Limfjorden og Kanalen, luftfoto 280623

19-07-21

Gjellerodde -med Lemvig camping i forgrundGjellerodde med Lemvig camping på Vinkelhage i forgrund, luftfoto 190721

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde sommerhusområde 16.07.18Sommerhusområde Gjeller Odde ved Lemvig, luftfoto 16.07.2018

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde sommerhusområde ved Limfjorden 16.07.18Sommerhusområde Gjeller Odde ved Lemvig (luftfoto 16.07.18)

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde / Odden med sommerhuse, kiosk m.v., ligger ved Lemvig, LimfjordenLuftfoto: Gjeller Odde / Odden med sommerhuse, kiosk m.v., ligger ved Lemvig, Limfjorden

08-11-17

Luftfoto 08.11.2017 Nissum Brednings Vindmølle - arbejde Luftfoto 08.11.2017
Arbejde i Nissum Bredning med opsætning af vindmøller

01-09-17

Luftfoto 01.09.17: Cheminova, Nissum Bredning med vindmøller og Thy/Thyholm i horisontenLuftfoto 01.09.17: Cheminova, Nissum Bredning med vindmøller og Thy/Thyholm i horisonten

01-09-17

01.09.17 Nissum Bredning: nye vindmøller på vej 01.09.17 Nissum Bredning: nye vindmøller på vej