19-07-21

Gjellerodde -med Lemvig camping i forgrundGjellerodde med Lemvig camping på Vinkelhage i forgrund, luftfoto 190721

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde sommerhusområde 16.07.18Sommerhusområde Gjeller Odde ved Lemvig, luftfoto 16.07.2018

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde sommerhusområde ved Limfjorden 16.07.18Sommerhusområde Gjeller Odde ved Lemvig (luftfoto 16.07.18)

16-07-18

Luftfoto: Gjeller Odde / Odden med sommerhuse, kiosk m.v., ligger ved Lemvig, LimfjordenLuftfoto: Gjeller Odde / Odden med sommerhuse, kiosk m.v., ligger ved Lemvig, Limfjorden

04-05-16

Luftfoto 04-05-16: Gjeller OddeLuftfoto 04-05-16: Gjeller Odde nord for Lemvig (ved Limfjorden)

08-09-15

Sommerhuse ved GjelleroddeLuftfoto: Sommerhusområde Gjellerodde

08-09-15

OddenLuftfoto: Gjeller Odde / Odden med sommerhuse, kiosk m.v., ligger ved Lem Vig, Limfjorden

08-09-15

GjellerOdde_LimfjordLuftfoto: Gjeller Odde med herregården Kappel i forgrund. I horisonten ses Rønland / Cheminova og Thyborøn samt Vesterhavet

15-08-13

Luftfoto 15.08.13: Gjellerodde sommerhusområdeLuftfoto: Gjellerodde sommerhusområde