26-09-16

Rom kirke (3 km. syd for Lemvig)26.09.16 Luftfoto: Rom Kirke (3 km syd for Lemvig)

29-09-15

Rom_290915_6000_4000Luftfoto: Rom, beliggende syd for Lemvig, set fra sydvest

23-05-15

Luftfoto 23.05.15: Crossbane ved flyvepladsen i RomLuftfoto: crossbane ved Rom / Lemvig flyveplads