25-05-09

Luftfoto: Rønland 25.05.09Luftfoto: Rønland med Cheminova set fra øst

29-05-09

Luftfoto 29.05.09: Lemvig østhavn med Høgh Hagens store lagerhallerLuftfoto: Lemvig østhavn / by